C1:176


(Rubrik:) Öster Rekarna.                      
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Quarnetorp cronehemman      1/4      1 öreslandh
A.         Norregierdhet ett åhrs vthsäde          5 1/16 tunneland
B.         Södhregierdhet annat åhrs vthsädhe  5 3/8 tunnelandh
C.         Hårdhwaldz engh till höö                  20 laß         
D.         Hårdh waldz engh till höö                 8 laß         
E.         Starwaldzengh till höö                       4 laß         
             Till Quarnetorp ähr skogh till lööf, giersle och wedhe-
             brandh sampt vthmarck och mulebete till nödhtorfften.


(Karttext:)

Slätt hårdwaldz eng
Leer jordh
Ör iordh
Star waldz engh
Ödeåker
Leer iordh
Moo iordh
Godh slätt hårdh waldz engh.
Star waldz engh medh skogh