C1:177


(Rubrik:) Steenquist sochn.                      
    

             Notarum Explicatio
              

A.         Örsta hemman         3
B.         Norregierdhet                                22 tunnor
                                     } ett åhrs vthsäde
C.         Södregierdhet                               10 tunnor     
D.         Östergierdhet annat åhrs vthsädhe 31 tunna
E.          En wreet vthsädhe                        1 1/4 tunna
F.          En wreet vthsädhe                        1 tunna
G.          En wreet vthsädhe                        15/16 tunna
H.          En engh till höö                            10 laß
I.           En engh till höö                             37 1/2 laß
             En star waldz engh, littera A, folio 160,
             till höö                                          94 laß

1.          Skattehemman         1      6 ores land1
             hafuer i byemåll 25 alnar.     
B.         Vthsädhe i Norregierdhet               7 5/16 tunna
C.         Vthsädhe i Södhregierdhet             3 5/16 tunna
D.         Vthsadhe2 i Östergierdhet              10 tunnor     
             Höö i enghen, littera H, till             3 1/4 laß
             Höö i enghen, littera I, till              12 1/2 laß
E.          Vthsädhe i wreeten                       1 1/4 tunna
             Höö i enghen, littera A,
             folio 160, till                                  32 laß

2.          Frelsehemman         1       7 öresland
             hafuer i byemåll 26 alnar.     
B.         Vthsädhe i Norregierdet                 7 5/8 tunna
C.         Vthsädhe i Södregierdet                 3 1/2 tunna
D.         Vthsädhe i Ostergierdhet3              11 tunnor
             Höö i enghen, littera H, till             3 3/4 laß
             Höö i enghen, littera I, till              13 laß
             Höö i engen, littera A,
             folio 160, till                                  34 laß
F.          Vthsädhe i wreeten, littera F          1 tunna

3.          Frelsehemman         1       6 öresland
             hafuer i byemåll 24 alnar.     
B.         Vthsädhe i Norregierdhet               7 1/16 tunna
C.         Vthsädhe i Södregierdet                 3 3/16 tunna
D.         Vthsadhe2 i Östergierdhet              10 tunnor
             Höö i engen, littera H, till               3 1/4 laß
             Höö i engen, littera I, till                11 laß
G.         Vthsädhe i wreten                          15/16 tunna
             Höö i enghen, littera A,
             folio 160, till                                  28 laß

             Till Örsta ähr gott fiskewatn
             i Kiälbro siöen och nödhtorfftig
             v<t>marck och mulebete, men
             ingen skogh eller några andra
             läghenheeter.


(Karttext:)

Såndh iordh
Sånd iordh.
Slätt hårdh waldz engh.
Såndh jordh.
Såndh iordh
Leeriord
Sån<d> jordh.
Såndh iordh
Backe
Leer jordh
Här tagher Kiälbro äghor widh.
Leer jordh
Leer jordh.
Slätt star waldz engh.
Kiälbro lacus.
Scala ulnarum.                                


1 D.v.s. öresland 
2 D.v.s. Utsäde
3 D.v.s. Östergärdet