C1:180


(Rubrik:) Öster Rekarna.                     
    

             Notarum Explicatio
              

1.          Kiälbro torp cronehemman     1/4         1 öresland
A.         Norregierdhet ett åhrs vthsädhe          2 tunnelandh
B.         Södhre gierdhet annat åhrs vthsädhe   3 1/3 tunnelandh
C.         Starwaldz engh till höö                       20 laß
D.         En betes haghe.
             Detta torp ähr ett afgierdha hemman vpbygt på
             Kiälbro äghor och hafuer ingen annan lägenheet medh skogh
             och vthmarck, vthan måste alt dhet hafua medh lof och minne
             af gamble odhelbyen Kiälbro.


(Karttext:)

Här tager Kiälbro wallgata emot.
Leer jordh
Godh slätt starwa<l>dz engh
Leer jordh
Såndh jordh