C1:185

(Rubrik saknas)


           Notarum Explicatio
              

           Jnnebärga en krone, den
           andra frelse, ähre helgärdz båda.
           Kronegården hafver 5 stenger i åkeren
           och frelse 6 1/2 stångh, j ängen
           hafver  krone 7 stänger och frelse 6 stä<n>ger
           Sör gärdet befunnit vthsädhe på
           sub littera D    14 3/8. Der aff
           kommer till kronegården    6 1/4 tunna
           Det andra gärdet lyka mykit
           tilräknat, 6 1/4 tunna, sub E littera,
           ett styke vthjord i huardera
           gärdet till krone gården, sub
           F littera. Den ena håller 7/8 tunna,
           den andra 1 1/8 tunna.
           Äng sub G littera till krone-
           gården 32 laß. Elak skogh
           och mulebeth, intet fiske.


(Karttext:)

Vtjord
Betz haga till bägge gårdarna
Vtjord
Toffuigh hård valls engh till Jnnebärga
Scala ulnarum