C1:186-187


               Notarum Explicatio
              

                Glåttra tre gårdar krone
med vißa helgärdz1 och den fiärde ähr frelse;
                         deße haffua alla lika
                         stor teegh i åker och ängh

           Östersöörgärdet ähr tilräknat sub littera
           P figuren    24 tunnor med frelse i hoop,
           lerjord i det ena och mojord i det andra.
           West nordost gärdet sub R littera    5 1/4 tunna
           på huar gård.        Summa 45 tunnor als.
           Äng till sammans reknat ond och god till
           alla fyra gårdarna    30 laß huardera,
           ähr 120 laß i hoop sub X littera.

           Elak skogh och mulebett, tämligit gått
           fiskie när fiskie lecken på ståår.


(Karttext:)

Lil ängen
Myran vid nampn, hårdvals och staar ängh i hoop.
Glåttra siön
Mojord
Leerjord
Mäst hård vals ängh vid nampn Enebo ängen
Scala ulnarum                


1 med vißa helgärdz tillagt av samma hand