C1:188Notarum Explicatio
              

Österbärga 2 gårdar krone lika store.
Befunnit vthsädhe på södre gierdet sub
littera H 15 tunnor både i hoop, ler och sandblanda
                                                              jord.
Det andra    16 tunnor sub I littera både i hoop.
Ängh sub K littera tilräknat ond och godh 161
laß. Elak mulebett, ingen tarffue skogh, rätt
litet fiskie i Långsiön.


(Karttext:)

Äresta möter
Skarpåkers ängh möter
Beteshaga
Öster bärga ängh, sank och släät
Myra ängh möter
Skogigh litet sanck jemväll måssigh ängh till Öster bärga