C1:189


Notarum Explicatio
              

Skälby krone helgärdz

Wester gärdet hafver vthsädhe
sub zyphra 4   8 1/2 tuna
Öster nårgärdet   9 tunnor sub
zyphra 5, lerjord i bägge.

Äng mäst aff god wall till
samman räknat      38 laß
sub zyphra 7.
Elack skog och mulebeth, ett
kattie stånd fiskie i Kisiön.

Denne by ähr belägin i stor al-
manna vägen och hafver stor gästingh.


(Karttext:)

Scala ulnarum
Skarpåkers ägor möta, ähr frälse
Måsan wid nampn ähr måse walder
Äggesta äng möter, frälse
Betzhaga
Till Granesta
Till åker tiänligh
Alby äng möter, krone 2
Lind
Denna lyder till Granesta
Broby haga möter
I både gärden lerjord
Byn.
Nårr ängen släät
Träs ängen, tämlig bärande
Ekeby åker möter, ähr krone

(Annan, senare anteckning:)

Författad år 1645 af Anders Samuelsson