C1:190-191


           Notarum Explicatio
              

           Broby krone helgärdz

           Första gärdet befunnit vthsädhe
           sub zyphra 6 i Wäster söör  10 1/2 tunna

           Det andra i Öster söör sub zyphra
           8    9 3/4 tunna, stark jord i både.

           Äng aff blöt och hård vall sub
           zyphra 9    87 laß.

           Litet fiskie i Kijsiön, god skogh och
           mulebett.


(Karttext:)

Kalfe haga
Biörk haga
Starkjord i både gården1
Ägersta åker och äng möta, ähr frälse
Heem ängen, släät
Myra, släät, till Broby
Kijängen, släät
Ekesiötårp ägor möta
Släät
Måßa med skogh
Scala ulnarum


1 Troligen fel för gärden
2 D.v.s. möta