C1:192


           Notarum Explicatio
              

Prestegården krone, befunnit vthsäde
på första gärdet sub zyphra 19   9 tunnor
Det andra i söder och zyphra 10 på-
pekar    12 tunnor lerjord i bagge1.
Hemängen, Giölängen och den ängen
på annat ark wid Granesta skattegård vth-
räknade till 88 laß sub zyphra 14.
Litet fiskie och
ander lägnheet elak
med skog och mule-
bett.


(Karttext:)

Runtuna by ägor möta
Rupått
Hemängen, tämligh bärande
Lerjord.
Kiörken Runtuna
Kiörkio hagen till prästegården, skarp hård vall, sleet
Lind
Till capellans gården
Lerjord
Wreter sub litteris B till herr Jon ähre vthräknade till 1 1/4 tunna
Föga nyttigh haga
Denne wret kommer till klåckaren herr Jon.
Preste gårdz haga.
Giölängen, släät och sänk
Scala geometrica.

1 D.v.s. bägge