C1:193


           Notarum Explicatio
              

           Myra en krone hel-
           gärdz, hafver vth räkningh och
           lagnheet som follier1  

           Wäster nårr gärdet befunnit vth-
           sädhe sub littera A    6 6/8 tunna

           Öster söör gärdet      8 tunnor
           som littera B vthvisar i beg-
           ge gärden med vreterna ähr
           stark lerjord.      

           Ängh förslagit ond och god
           till            54 laß sub C littera

           Litet fiskie i Lång siön, skogh
           och mulebett sammaledes li-
           ten.


(Karttext:)

Ägersta ägor möta
Öster bärga äng möter
Myran
Långsion2
Anhagen
Långsion2
Röningen
Scala ulnarum.


1 D.v.s. lägenhet som följer
2 D.v.s. Långsjön