C1:196


           Notarum Explicatio
              

           Ekeby krone hel-
           gärdz hemman

           Når gärdet befunnit åker
           på 10 3/8 tunna sub L.

           Södergärdet sub
           M littera 10 3/8 tunna

           Äng als ond och
           god    70 laß
           sub N littera

           Litet fiskie,
           skogh och mule-
           beth till nöd-
           torfften.


(Karttext:)

Scala ulnarum
Badstu ängen
Här utanföre store almanna1 vägen
Töft ängen
Skälby åker möter
Denne ängh lyder till Granesta och Alby och står innan på arket


1 D.v.s. allmänna