C1:197


(Rubrik:) Runtuna sochn1
                  

           Notarum Explicatio
              

           Wäster bärga en krone helgärdz,
           en frelse. Krone hafver
           stångmhål 7 stänger, 4 1/2 aln,      
           frelse        4 stänger, 1/2 aln
           Sub A littera    15 tunnor
           Storgården       10 tunnor, frälse 5 tunnor

           Det andra gärdet sub
           B littera    14 tunnor; der
           aff till Storgården 9 1/2 tunna,
           frelse    4 1/2 tunna
           Ängh    89 laß sub C littera;
           der aff till krone  59 1/2 laß,
           frälse    29 1/2 lass; ähn en ängh
           till krone gården om
           9 laß sub D littera.


(Karttext:)

Åkre åker möter, 2 krone
Tåmpt
Sorby2 möter, krone 2
Frelse ängh

(Annan halft utsuddad anteckning finns)


1 Annan överstruken rubrik finns
2 D.v.s. Sörby