C1:198-199


(Rubrik:) Runtuna sochn    
                  

           Notarum Explicatio
              

           Åkra tuå krone helgärdz, ähre lika
           store i åker och ängh,
           haffua åker i första gärdet    18
           tunnor i hoop sub O littera.

           Det andra gärdet uthi wäster från byn
           och littera P demonstrerar    19 tunnor  

           Ängh både i hoop    94 laß, huardera 47 laß
           sub Q littera, medelmåtigdt höö
           Ett kärr till Nårgården om 12 laß sub R.
           Sör gärdz kärr 18 laß sub S littera.
           God skogh och mulebett, intet fiskie.


(Karttext:)

Hårsta ägor möta
Skogh och bergh i ängia
Säters äng tager emot, krone 1/2.
Denne ängh lyder till Hästhagen
Sörby åker möter, 2 krone
Wäster bärga åker tager emot, krone 1, frälse 1
Scala ulnarum.