C1: 2


(Rubrik:) Östre Rekarne

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
A.        Swinlunda är 2 hemman
            tillhoopa, skattar                        12 1/2 öre
B.        Vthsäde thet ena åhret                16 3/4 tunnor               
C.        Vthsäde det andra åhret             16 1/8 tunna               
D.        Hårde wals höö aff Koohagen    28 laß
E.        Star höö aff Dyengen                  24 1/2 laß
              Höö aff renor och lindor           3 laß

            Specialis Explicatio
                                                                                              
I.          Storegården ähr crone och
            haffwer tilförne warit frelße vnder herr
            Carl Carlßon och ähr byt til cronan, ähr 9 1/2 öre 
B.        Vthsäde thet ena åhret                13 1/8 tunna                              
C.        Vthsäde thet andra åhret            12 11/16 tunnor               
D.        Hård wåls höö aff Koohagen   
                                                          } 43 1/2 laß
E.        Starhöö aff Dyengen

2.         Lillegården ähr crone, haf-
            wer tilförne warit frelße vnder rix
            skatmästaren herr Gabriel Oxenstierna
            och ähr byt til cronan. Skattar      3 öre
B.        Vthsäde thet ena åhret                  3 5/8 tunna                              
C.        Vthsäde det andra åhret               3 7/16 tunnor               
D.        Hårde wåls höö aff Koohagen
                                                           } 12 laß
E.        <Star h>öö1 aff Dyengen

            Till Swijnlunda by ähr ingen skogh eller fij-
            skievatn, ey häller något mulebethe mehra
            ähn som här på afrittningen finnes.


(Karttext:)

Här möter Malmöö
Jäge backa
Här möter Jäders by
Ler iordh
Hård wald
Leriordh
Ler iordh
Här möter Kiula bydz dye eller betes marck.
Dy wald, föga dugeligh
Hårdhwall.
Här möter Wäster torp
Leriordh
Godh hårdwall
Scala ulnarum.1 Texten delvis oläslig p.g.a. skada i papperet ms