C1:200


           Notarum Explicatio
              

           Sörby    2 gårdar krone
           huilka ähre lika store till
           teeg skifftes i åker och ängh

           Befunnit på första gärdet
           sub littera T 11 7/8 tunna i hoop

           Deet andra tilräknat 12 1/8 tunna
           sub littera V        

           En wret till öffuer sub
           X littera om 1 6/8 tunna

           Nergården sub Y littera om 7/8 tunna   
          
           Ängh i hoop 89 laß medel-
           matigdt1 höö sub Z figurerne.
           Någet fiskie, nödtårfftigh fånge-
           skogh och god mulebett.


(Karttext:)

Åkra åker möter, 2 krone
Wäster bärga ängh möter
Illa bärande
Klaffuesta krone ägor möta, 1 krone
Scala ulnarum 


1 D.v.s. medelmåttigt