C1:201


           Notarum Explicatio
              

           Nårby krone en helgärdz, den andra frelse
           Kronegården    5 1/2 stångh och frälse hafver
           6 stänger på huar teegh

           Befunnit wthsädhe sub littera A till hoopa 12 tunnor
           7 1/2 fierdingh där aff till krone, 6 tunnor, 1 1/2 fierdingh i söder frälse 6 6/8
           Det andra gärdet sub B    lika vträkningh wret till krone-
           gården 5/8 sub littera K
           Ängh aff sänk wall    92 laß sub littera C; der vthaff
           kommer till krone 44 laß, frälse 48 laß.


(Karttext:)

Kappesta ägor möta
Skogh ängen
Lind
Qued by ägor taga emot
Stor ängen
Frälse ängh
Frelse åker 
Kesta åker
Frelse för sigh säncht1.
 

1 D.v.s. sankt