C1:202-203


           Notarum Explicatio
              

           Ons bärga krone tuå lika store

           Befunnit wthsädhe på första gärdet i öster söör  15 tunnor
           sub littera D, lerjord i bådhe gården1
           Det andra ähr tilräknat sub littera E    15 1/2 tunna
           Angiffuit vthsädhe    7 tunnor huardera
           Als ängh ond och godh sub litteris F   99 laß
           bådhe i hoop, till huardera 49 1/2 laß

           Elack mulebett, ingen skogh, intet fiskie


(Karttext:)

Lönsater kallas denne ängh, ähr tuffvor uthi, hård wall och måßa
Qued by åker
Täppan kallas hård valls ängh
Äresta ägor möta
Hårsta ägor möta
Stor ängen
Äresta ägor möta
Scala ulnarum.         

1 D.v.s. gärden