C1:204


           Notarum Explicatio
              

           Sätter krone 1/2 gärdz, ligger
           på Åkra ägor 

           Första gärdet ähr vträknat
           sub L littera, 4 tunnor

           Det andra gärdet sub M 3 3/4 tunna
           Ängh    54 laß sub N littera           Häst hagen, krone 1/4 dels
           på Åkra ägor be-
           lagit1

           Sub G littera vthsädhe
           2 tunnor

           Sub H det andra
           gärdet    3 tunnor

           Ängh 23 laß
           sub I littera, en
           angh2 på Åkra ark
           sub samma littera wid
           nampn Storängen  


(Karttext:)

Orgahålet
vid na<m>pn
Skogz ängen till Hästhagen, sänk och släät
Håårsta ägor möta
Hem ängen widh nampn till Sätter, ähr kärr och måßa vthi
Quarnkerret sänk
Åkra ägor möta
Scala ulnarum

(Senare blyertsanteckningar finns)


1 D.v.s. beläget
2 D.v.s. äng