C1:205


(Rubrik:) Rönöö häradh   Swartuna sochn   2 ark

           Notarum Explicatio
              

           Ekeby en krone helgärdz.
           Sub littera A befunnit vthsädhe på
           Ostergärdet1 till 5 1/2 tunna.

           Sub B littera i Wester nårr till räknat
           åker 5 tunnor, lerjord i bägge.

           Ängh, C littera demonstrerar, funnit
           till 36 laß gått höö.

           Ingen annan lägenheet.


(Karttext:)

Säby äng och aker2 mota krone
Wäster bärga möter, frälse
Gälsund tager emot, frälse 2
Biörkkulla möter, frälse

(Senare blyertsanteckning:)

Svarta3 sochn 2 ark          
1 D.v.s. Östergärdet
2 D.v.s. åker
3 D.v.s. Svärta