C1:208


           Notarum Explicatio
              

           Säby krone helgärdz,
           befunnit sub D littera wthsedhe på
           Öster nårr gärdet    13 1/2 tunna

           Det södre <gärdet> ähr tilräknat sub E littera
           14 1/4 tunna

           Äng med lindar i gärden    140 laß
           sub F. Nödtorfftigh fångeskogh,
           fiskie ähr ifrån tagit under Siösa.


(Karttext:)

En hålma i skären som kommer hit till kan föda en häst
Affrögdt hästhaga
Slåtz ängen komer till på denne sidh<a>
Ekeby ängh möter
Wäster bärga begynnes wid denne sida