C1:209


(Rubrik:) Swartuna sochn.


           Notarum Explicatio
              

           Bärga krone helgärdz en
           befunnit åker sub H littera 5 1/2 tuna,
           det andra sub I och 5 1/2 tuna lerjord.  

           Angh1     54 laß   sub K littera

           Skogh til nödtorfften, elak mule-
           bett, intet fiskie.


(Karttext:)

Säby möter, krone 1
Hagen ängh hård vall
Nelberga åker och angh1 möta ark frälse 1
Wester berga möter, frälse 1/2.
By ängen sänk 


1 D.v.s. äng