C1: 21


(Rubrik:) Kiula sochn.

                                                                                     
            Generalis Explicatio
               
Notarum
                                                                                              
A.        Himmels ähnda
            ähr 2 crono hemman till hoopa,
            skattar                                      6 öreßland          
B.        Vthsäde thet ena åhret               16 3/4 tunnor   
C.        Vthsäde det andra åhret            11 1/2 tunnor   
D.        Hårdewåls höö af Lille ängen     6 las
            Hårdevals höö aff Kiula Lång-
            engh, specificerad folio 141       3 1/2 las
            Höö aff renor och lindor            3 las
            
            Till denne by fins nötorff-
            tigh skogh till wedebran,
            lijthet mulebethe.


            Specialis Explicatio

1.         Östre gården skattar                 3 öre
B.        Vthsäde thet ena åhret               8 3/8 tunnor  
C.        Vthsäde det andra åhret            5 3/4 tunnor                         
D.        Hårdewals höö af Lille engen     3 laß
            Hårdewals höö aff Kiula Lång engh 1 3/4 laß

2.         Wästre gården skattar               3 öre
            och råder lijka j åker och engh
            medh östre gården.


            Notarum Explicatio

E.         Biörnedalen ähr ett
            cronetorp, belägit på Himmels ända
            bys ägor.
F.        Vthsäde thet ena åhret               1 3/4 tunnor  
G.        Vthsäde det andra åhret            1 3/8 tunnor 
H.        Star höö aff kierret                    2 las
            Fins wede skogh till nödtorff-
            ten, mulebet ganska litet.

(Karttext:)

Här möter Heßleby ägor.
Öörjord
Här möter Kiula Långengen.
Swart mylla
Moo jordh
Moo jordh
                 
1 14 tillskrivet med blyerts ms