C1:210-211


           Notarum Explicatio
              

           Nälbärga krone en
           helgärdz, frelse en helgärds,
           huilka haffua lika teegh

           Första gärdet sub littera A både
           i hoop    11 7/8 tunna

           Andra tilräknat sub B    17 5/8 tunna

           Ängh sub C littera    149 laß
           medelmåtigdt höö

           Till kronegården en ängh tegskifftes
           mäd Hualmsta, skal föres här till,
           kallas vthiordz ängh, sägz fåå fyra
           laß vppå, ähr oaff mätt

           Mulebett och nödtorfftigh skogh,
           intet fiskie  


(Karttext:)

Ösby åker tager emot, frälse 1
Gillinge ägor möta, frälse
Frälse
Krone
Grid ängen, sänk och tuffuigh
Hualsta ängh möter, frälse 2
By ängen
Alängen, sänk ibland
Bärga ängh tager emot, krone 1