C1:212


           Notarum Explicatio
              

           Wäsby krone en helgärdz,
           hafver åker sub littera D     10 1/4 tunna

           Deet andra i wester belegit  9 tunnor
           sub littera
          
           Äng  31 laß sub F för sigh alena
           uthi Wåskin och Knullan, sub G hafver
           Wesby på huar teegh 10 1/2 stångh och Mällan
           gården i Husby 1 1/2 stångh, där aff näm-
           ligh 24 laß komer 21 laß till Väsby
           och 3 till Husby. Elak ander lägnheet.

(Karttext:)

Knullan hardvall skarp
Kiörk ängen hårdvall
Ängh Enhopen hård vall
Kiörkängen hård vall
Wåskin hård vall