C1:213


(Rubrik:) Röhnöö härad      Spelewijk sochn. 1 ark.


           Öbrom krone 1/2 gärdz i Ludgon
           sochn1 

           Wthsäde sub B littera    4 6/8 tunna

           Det andra befunnit sub C littera
           till 3 1/2 tuna  
          
           Ängh till 18 laß sub D littera

           Huarken skogh eller mark utan
           fiskie i Ludgosiön           Hampevick 3/4 gärdz krone
           hafver åker till 2 3/4 tunna sub E
           figuren

           Det andra    3 5/8 tunna som
           littera F vthvisar

           Ängh ond och god till 37 laß
           sub litteris G

           Elak mulebett, föga skogh, fiskie
           uti Ludgon


(Karttext:)

Aspa krone ägor möta
Usta egor möta, frälse
Öbron
Till Öbrun ängh släät
Stor ängen till Hanpvijk, släät
Här vthan före siön Ludgon.
Spelvikz egor möta, ähr frelse
Släät hård vals ängh
Hampvijk
Gamall kärret till Hampwyk, släät

(Senare anteckningar:)

Spelwiik sochn.
Författad år 1645 af Jacob Christopherson Stenklyft.                    
1 i Ludgon sochn tillagt av annan hand ms