C1:217


(Rubrik:) Ludgu sochn, 7 ark.


Krökel ängh krone fiärdedeels
hafver vthsäde         1 1/2 tunna
Al sin åker nu vpgiort ähr
och ingen lägnheet fins at för-
bätra
Ängh till    17 1/2 laß för
slagit
God skogh och mulebett och
fiske tämeligit i Valsiön


Lund krone   4 dels
Vthsäde sub A littera till
3 1/2 tunnor
Det andra   3 tunnor
sub B littera
Ängh till 21 laß sub
C littera
Litet fiskie i Ugglekullsiön,
skogh och mulebett godh


(Karttext:)

Backa
Bärgh
Giöle
Hård vall till Krökelängh
Kär med skogh ibland
Walsiön
Ängh släät till Lundh
Till åker tiänligh
Scala ulnarum.


(Senare anteckningar:)

Författad år 1645 af Anders Samuelson1
(Även en blyertsanteckning)


1 Anders Samuelson korrigerat från Johan Larsson Groth