C1:218-219


(Rubrik:) Wthi Röne häredt och
               Ludgu sokn belägne på
               detta ark, så när som Håkensta,
               huilket ligger i Spelevijk.


                Ånsund krone    3 gårdar med vißa
                helgärdz och wissa halft gärdz och hafue
                licka teegh som calculation medgiffuer

Forst1 ähr befunnit på Wäster nårr gärdet
vthsädhe och littera N demonstrerar   5 5/8 tunna
till huar gården, lerjord i bagge2

Det andra i Söder och Nårr gärdet och
littera   M   demonstrerar   7 5/8 tunna huardera

Till Nedergården en vret om 1/2 tunnelandh sub P littera

Ängh aff ond och god båtn till huar gård
forslagit    37 laß    sub E litteris

Ingen skogh, elak mulebett män gått fiske
i Ludgu siön och Rönviken


(Karttext:)

Lindh
Här tager Grinda ängh emot i Spelvijk sokn
Toffvigh och släät
Ånsundz hopen till Ånsund, skarp hård vall och några buskar iblandh
Hård vals ängh till Ånsund, släät och toffuigh
Kohaga till Nedergården
Till Mellan gården haga
Till Öffvere gården haga
Stor Kalmyra åker och ängh emot, ähr skatte
Ludgu siön
Dalby åker och ängh emot, ähr frelse i Spelvijk sokn
Kalff haga till Neder gården
Mellan gårdz
Offvergårdz3
Till alla tre gårdarna i hoop haga
Scala ulnarum


1 D.v.s. Först
2 D.v.s. bägge
3 D.v.s. Övergårdens