C1: 22-23


(Rubrik:) Östre Rekarne.        Kiula sochn.

                                                                                     
            Kiula Långäng
                                                                                              
Himmesända    11      hårdewåls höö         3 1/2 las

Heszleby          2        frelße

Aszpestadh       3       hårde wals höö         28 las
                        4       kier aff nyo rothuggit  9 las

Kiulestadh        5       hårdvåls höö              9 1/2 las
                        6       starr höö                    1 1/2 las

Jältestadh         7       hårdwåls höö             12 las
                        8       star engh                   17 las

Yterstadh         9       frelße

Blackstadh      10      hårdwåls höö            4 las
                       11      star hoo2                  48 las

Hestånga         12      hård wåls höö
 
Karlåker          13      hårdwalshöö            8 1/2 las

Älffwi              14      frelße


(Karttext:)

Brenningen lacus
Kier dugligit at root hugga 
Kier dugligit at root hugga.
Eeke backa
Eek och haßel
Eeke backa
Eeke och haßle skogh.
Eeke skogh och haßel
Eeke s<k>ogh
Eeke skogh
Eeke backa.
Eeke och haßle skogh
Kier dugligit at rot hugga
Skarp hårdevald.
Eke backa
Här möter Barfwa sochn
Här möter Himmelsenda.
Scala ulnarum.      
          


1 Här och nedan folioangivelser i blyerts, hänvisande till alternativ numrering, likaså i blyerts 
1 D.v.s. starrhö