C1:221


(Rubrik:) Ludgu sochn.

Bysiö krone, fiärdedels, belägit
på Wäster malma krone jordh.

Vthsädhe sub A littera 1 1/4 tunna.

Det andra   1 6/8 tunna sub B.

Ängh befunnit till 18 laß
sub C littera.

Med tårfftigh skoog och fiskie.Långebro 1/4 dels krone

hafver åker sub D littera   2 tunnor
sub E littera andra gärdet  1 6/8 tunna

Angh sub littera F   34 laß

Godh mulebett och skogh, fiskie
Et kaste ståndh i Valsiön.

Ähr belägit på Väster malma
krone ägor.


(Karttext:)

Något stubbigh hård vall
By ängen till Långebroo
Dam kärret till Långebroo
Scala ulnarum