C1:222-223


(Rubrik:) Deße byiar på detta ark
               ähr belägne uthi Röne häradt
               och Ludgu sokn.


    Wästermalma    3 gårdar krone huilka
    haffva alla 3 lijka store teeghar både i
    åker och ängh som vthräkningen bevisar
    till huar gård som föllier.

Så ähr först funnit på gärdet i öster nårr och littera
P demonstrerar figuren, till huar gård    5 tunnor aff
stark lerjord i bagge1 gärden.

Det andra uthi Wästersöör gärdet sub Q littera befunnit
och vthräcknat till huardhera        4 5/8 tunna

                                         Summa ähr i hoop både åren    29 tunnelandh

Ängh förslagit ond och god till 182 laß med ett litet
kär som finnes på Önas figur och detta ark sub litteris
X.

Nödtårfftigh skogh och mulebett, någåt fiskie uthi
Båffven.


(Karttext:)

Kärr med tiuk skogh
Kärr
Sänkt
Hård valls kär
Kysiö2 krone åker möter
Når ängen till Väster malma, någet stubbigh iblandh
Bysiön
Lind
Pänningby krone ägor möta
Haga
Haga
Haga
Byängen till Väster malma, måßigh och släät
Tiänligit till åker
Öns skatte åker och ängh möta
Scala ulnarum
Måssa
Långebro krone åker och ängh emot


1 D.v.s. bägge
2 Fel för Bysjö