C1:224


Ön ähr skatte 1/2 gärdz,
hafver åker sub T littera
3 tunnor.

Deet andra tilräknat
sub Y littera    2 1/2 tunna

Åkrar i ängen  om 1 tunna sub R
Ängh    39 laß sub
litteris S

Nock en vret om 1 1/4
tunna sub R littera


(Karttext:)

Bisiö aker1 emot, krone
Bijsiön
Sätra frälse egor möta
Lillängen, släät
Kärr och bärgh
Väster malma krone ängh möter
Haga med skogh och bärgh
Måßigdt kärr
Walsiön
Hård vall med ekeskogh
Krökelängz krone åker emot
Till Westermalma ödes detta
Hårdvall
Hårdvall
Länge bro krone ägor möta
Kärr
Scala ulnarum


1 D.v.s. åker