C1:225


(Rubrik:) Ludgu sochn.

Sör och Nårr Transater
tuå ähre 1/2 gärdz huarde-
ra, huilka haffua huar
för sigh åker män i ängen
haffue de teegskifftes.

Först befunnit vthsädhe till
Når Transäter i gardet1 sub
A littera 2 3/8 tunna, orjord2 bägges

Andra gardet3 sub B   3 tunnor

En vret om ett 1/2 tunnelandh
sub C.

Äng till 24 laß Nårr gården
sub D littera.

Söder Transäters vthsäde
ähr   3 3/8 tunna sub E littera

Andra hafver och   3 tunnor
sub F littera

En vret om 3600 quadrater
sub G

Ängh till 30 lass sub H littera
med en ängh som alena lyder
till <...> sub I littera

God skogh och merk temligit
fiskie i Malbo siön.


(Karttext:)

Penningeby krone ägor möta
Biörlund ägor möta
Tåmpt
Tegskifftes
Tegskifftes
Måssa
Till åker dugeligh
Haga
Malbo siön
Till åker tiänligh
Till Sör Transäter alena
Öster Malma skatte ägor möta
Scala ulnarum


1 D.v.s. gärdet
2 D.v.s. örjord
3 D.v.s. gärdet