C1:228


        Totårp skatte 1/2 gärdz,
        ligger på Öster malma skatte
        ägor

Befunnit utt säde till    3 tunnor
sub G figuren, det första
gärdet aff elak sandjord
i bägge gärden.

Det andra ähr tilräcknat
sub O littera 4 5/8 tunna

Ängien i hoop till   19 laß
under A figurerna, elack
ängh

God mulebett och föga skogh,
fiskie elakt i både Ståck
siögarna, såsom litet i Malbo siön

Detta stycke skall uthuggas sub
N littera för des kärffheet och
elaka sand skull


(Karttext:)

Öster malma skatte agor1 taga emot
Wäster malma krone ägor möta
Betz haga
Lille Ståck siön
Vreta krone ägor möta
Slaat2 måßa
Kärr
Skarp hard vals ängh
Ståck tårps krone åker och ängh möta
Backa
Skogh
Gammalt giöle
Hårdvall
Dam kärret, bärande till Totårp
Sör ståcksiön
Stubb ängen till Totårp


1 D.v.s. ägor
2 D.v.s. Slät