C1:229


(Rubrik:) Ludgu sochn.

Kårtårp krone halff gärdz

Vthsädhe befunnit till 3 1/2 tunna sub
A littera.
Det under B figuren   4 3/8 tunna
                    Summa 7 7/8 tunna

Änghiar sub litteris C aff medel-
måttigdt höö      49 laß

Fiskie i Ludgon, godh mulebett och
skogh på Ludgu ägor.


(Karttext:)

Ludgu ängh emot, ähr krone
Lilängen
Stubängen