C1:230-231


(Rubrik:) Wthi Röne häredt
               och Ludgu sokn, på
               detta ark belägne.


        Ludguby    3 gårdar krone och
        haffva alla lijka teegh som vthräkningen
        vthvisar.     

Först ähr befunnit på gårdet1 som littera I
demonstrerar till huar gård 7 1/4 tunna lerjord god

Sub Q littera Öster söör gärdet befunnit 8 5/8 tunna till
huardera gården                  Summa ähr 50 5/8 tunna

Angiar onde och gode   sub littera T   138 laß

God skogh och mulebett, fiskie til nödtorfften


(Karttext:)

Stor ängen
Ekebacka
Siö ängen
Kårs ängen
Kårs ängen, detta lyder till Kertårp2
Scala ulnarum


1 D.v.s. gärdet
2 Fel för Kårtorp?