C1:232


        Ståcketårp     1/4 dels krone

Befunnit vthsädhe sub K littera
till    2 tunnor
Det andra    2 1/2 tunna   sub
N littera      Summa 4 1/2 tunna

Ängar sub litteris D   24 laß
Nödtårfftigdt fiskie i Ståcksiöerna,
belegit på Ludgu bys ägor        Knåbäck     1/2 gärdz krone

Vthsädhe sub O littera tunna
Sub P littera 3 1/2 tunna i Öster nårr
                  Summa ahr 6 tunnor

Ängh till 21 laß sub
L littera, medelmåtigdt höö aff
hårdvall.

Godh skogh och mulebett på
Ludgu ägor


(Karttext:)

Måssa
Scala ulnarum