C1:234-235


(Rubrik:) Deße byar ähre belägne
               wthi Rönöö häredh
               och Ludgo soken, aff
               mätte anno 1638


       Dall halffgärds krone

hafuer åker i första gärdet   2 5/8 tunna sub litera F.
Andhra gärdet   2 7/8 tunna sub litera G.
Ängh till   29 laß sub litera H, örjord i bagge1 gärden        Skinnartorp fierdes krone

hafuer åker i första gärdet    1 7/8 tunna sub I litera
Det andra gärdet ähr tillräknat    2 1/8 tunna sub K litera 
Ängh till räknat    13 laß sub L litera    Jnthe fiske till
deße torp, elach skogh och mulebet        Tårpesta krone hel2 gälß

Befunnit uthsäde på första gärdet sub M litera    6 5/8 tunna
Andhra gärdet befunnit uthsädhe    6 1/2 tunna sub N litera    
Ängiar aff blöt och hårdh uall till 85 laß sub O litera,
gått fiske, skogh och mulebet godh sammaledes.
Nodtårfftig quarn höst och wår räntar     3 spän
till kronan


(Karttext:)

Siön Fräknarn
Fräken kärret till Tårpesta beblandat med tunn wide skogh
Skogh
Betz hagha
Daal
Måssa
Hem ängia till Dall slätt
Skogh
Skinnartorp
Kärr med dyeboten och måsvald i blandh slett
Tivk skog
På thenna sidan tager Ludgo ägor emot
Skogigh hårdual
Hårdualls ängh
Damkärret till Daal, slätt och något sänckt
Fräken kärret till Nääs
På thenna sidan tager Ökna egor emot, krone i Settersta soken
Hårdeual slätt
Bergh
Haga
Lind
Lacus Likstammen
Torpesta
Scala ulnarum.                1 D.v.s. bägge
2 hel ändrat från half