C1:236


       Näß krone
       fierdels

belägit på Torpsta egor,
ähr befunnit j det för-
sta gälet    2 1/4 tunna
sub litera P

Det andra gälet befunnit
2 1/8 tunna sub litera Q

Ängh och lind till
10 laß sub litera R        Rågälß uick krone
        fiärdelß

Är befunnit vti ted1
första gälet uth sädhe
3 tunnor sub litera S
uth uisar

Thet andra gerdet ähr
funnit        2 1/8 tunna
sub litera T.

Ängh ond och godh till
räknat      15 laß
sub litera V.

Got mulbet och tar<v>skog,
fiske sammeledes,
ähr belägit på Öster mal-
ma ägor


(Karttext:)

Här möter Transäters ängh krone, half gäls
Lindh
Här möter Dalsyo2 ängh, krone 1/4 uthi Dagehäredt belegit och Biörlunda sokn
Släät ängh, något sänk
Lacus Lykstamen
Skarp hård vall
Här möter Piparuikz ägor, krone fiä<r>dedels, ligger i Sätersta soken
Här möter Torpsta egor, krone helgärdz

(Senare blyertsanteckning:)

Södermanland, Röne härad, Ludgo sokn 1645 af Jacob Christophersson Stenklyft

1 Fel för det
2 D.v.s. Dalsjö