C1:237


(Rubrik:) Ludgu sochn.
      
    Notarum explicatio

B.  Tyvik krone 1/2 gärdz

      Befunnit vthsädhe sub A
      littera    3 tunnor

      sub C littera    3 tunnor    

      Ängh 42 laß sub D
      littera

      Skogh, mulebett och fiskie
      till nödtorfften, quarn
      höst och våår.           Notarum explicatio

E littera  Siögedal krone 1/2 gärdz

F littera  vthsädhe          4 5/8 tunna

G littera  vthsädhe          4 1/2 tunna

H littera  ängh                27 laß
               medelmåtigdt höö

               Elak mulebett och skogh, fiske
               i Båffuen


(Karttext:)

Tåmpt
Slaat2 ängh
Skogigh hård valls ängh till Tyvijk
Mallinge ägor möta
Kärr
Kärr
Väster malma krone ägor möta
Mallinge frelse ägor möta
Ty viks ägor möta
Rudam
Hård vall med någet måßa i bland till Siögedal
Lerjordh i bägge
Mojord
Skogigh lindh
Hårdvals ängh
Funska ägor möta   


1 D.v.s. nödtorften
2 D.v.s. Slät