C1: 24


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
A.      Aszpesta ähr 3 hemman
            till hoopa, skattar
B.        Vthsäde thet ena åhret j Störegerdet                  14 1/2 tunnor   
C.        Vthsäde till samma åhr j Österåkersgerdet          3 3/8 tunnor   
D.        Vthsäde det andra åhret j Södergerdet               14 3/4 tunnor  
E.         Til samma åhr j Barckbergs gerdet                     9 5/8 tunnor 
F.         Hårdewåls höö aff Nyengen                               70 las
            Hårdewåls höö aff Kiula Långengh                     28 las
            Star höö aff samma engh specificerat folio <...>1 9 las
NB.      Deße vthfiellar lyder til Kiulestad by och fins
            specificerat folio <...>2
            
            Till denne by fins nötorfftigh
            mulebet, skogh til weedh och geßle
            och litet fiskewatn j siön Bren-
            ningen.

            Ähr och achtandes at frelße brukar
            tw torp på deße byägor skatlag-
            de tillika medh et annat litet torp
            eskatlagdt och crono intet der emot.


            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.       Lille gården ähr crono 3 1/2 öresland
B.        Vthsäde thet ena åhret j Storegerdet                   3 tunnor   
C.        Vthsäde detsamma åhret j Österåkersgerdet       11/16 tunna   
D.        Vthsäde det andra åhret j Södergerdet                3 1/8 tunna   
E.         Til samma åhr i Barckbergs gerdet                      2 tunnor 
F.         Hårdwåls höö aff Nyengen  
                                                                         }           21 1/2 laß  
            Höö aff Kiula Långengh
            Til denne gårdhen en betz hage.

2.         Millangården ähr frelße vnder
            rickzmarskalken herr Åke Axelßon
B.        Vthsäde thet ena åhret j Storegerdet                   5 5/8 tunna   
C.        Vthsäde til samme åhr j Österåkersgerdet           1 5/16 tunna     
D.        Vthsäde det andra åhret j Söder gerdet               5 7/8 <tunnor>3  
E.         Til samme åhr i Barckbergsgerdet                      3 3/4 <tunnor>3 
F.         Hårdewåls höö aff Nyengen
                                                                         }          42 1/2 laß  
            Höö aff Kiula Långengh

3.         Norre gården ähr frelße vnder bemälte
            herre.
            Lijka i åker och engh med Millangården.


(Karttext:)

Blacksta engh.
Här möter Kiulestadh.
Swart mylla
Här möter Harby engh.
Här möter Blacksta ägor
Tal backa
Ler iordh
Sandh iordh.
Sandh mylla.
Swartbächen
Sandh iordh
Betheßhagar          1 Alternativ sidangivelse (15) tillagd i blyerts ms
2 Alternativ sidangivelse (17) tillagd i blyerts ms
3 tunnor ej synligt p.g.a. skada i papperet ms