C1:240


      
       Notarum Explicatio

A littera    Fnåska 1/2 gärdz krone.
B littera    vthsädhe   5 tunnor
C littera    vthsädhe   4 tunnor
D littera    ängh   28 laß
                 belägne på Väster malma
                 ägårE littera     Hult    1/4 dels krone
F littera                      1 5/8 tunna
                 vthsädhe {
G littera                      1 7/8 tunna
H littera    ängh       27 laß

                 Deße byiar haffua temeligh
                 godh skogh och mule bett, sam-
                 maledes fiskie i Båffuen


(Karttext:)

Siögedals ägor emot, krone
Lacus Båffuen
Stark lerjord i bägge
Sänk ängh till Fnåska släät
Fuåska1 ängh möter
Hultz åker emot, krone
Lacus Båffven
Örjord
Örjord
Med tiuk skogh kärr
Sänk med stubbar
Väste<r> malma krone ägor möta
Scala ulnarum       1 D.v.s. Fnåska.