C1:241


(Rubrik:) Ludgu sochn.
      
        Rysinge 2 gårdar, 1 frelse och
        1 krone, frelse hafver en fotz mån
        både i åker och ängh och befu-
        nit vthräkningh som folli<e>r1.

Först till kronegården från frelse
ähr befunnit vthsade2 som littera A
vthvisar   6 1/2 tunna

Andra gardet3 sub B    5 1/2 tuna
från frälse

Ängh till krone gården  76 laß
sub C littera

God skogh och mulebett, fiskie
i  Diupsion4 och Änteviken, kal-
las skogzsiögar


(Karttext:)

Storängen, tuffvigh och skarp hård vall
Släät och sänk
Lilängen
Scala ulnarum  


1 D.v.s. följer
2 D.v.s. utsäde
3 D.v.s. gärdet
4 D.v.s. Djupsjön