C1:242-243


(Rubrik:) Wthi Röne häredt och
               Lugu sokn belägne
               på detta ark.
      
        Aspa 2 gårdar, helgärdz
        krone, haffva lika teegh
        i åker och ängh

Först till gardet1 sub K littera
17 tunnor lärjord i bägge

Det andra befunnit till vthsädhe
och littera O demonstrerar   13 tunnor

Tuenne vretar för utan åker lappar
i ängen och tåmpten sub P littera
om 2 6/8 tunna

Ängen till både i hoop   160 laß
som litterae Q demonstrera

Föga mulebett och skogh, fiskie
till nödtårfften i Ludgu siön


(Karttext:)

Als ängen vid nampn
Tåmpt
13 tunnor
Kohage slaat2
Fiällen till Håkensta och Löten
Odugeligh hård vall
By ängen släät hård vall
Siöängen
Haga till östra gården med skogh och bärgh
Ludgu siön
Scala ulnarum


1 D.v.s. gärdet
2 D.v.s. slät