C1:244


        Löten, krone 1/2 gärdz

Vthsade1 till 4 1/2 tunna sub G
littera
Andra    3 1/2 tunna sub H littera,
stark lerjordh i bägge
En wret om 1/2 tunnelandh sub I littera
Angh2 sub K till 24 laß
Skogh och mulebett, fiskie intet        Blaketårp 1/8 krone

Vthsade1 1 1/4 tunna sub L littera
Andra    1 1/8 tunna
Ängh till 12 laß sub N littera
Ingen skogh och [och] mulebett


(Karttext:)

Här finnes och tuenne fiällar som ähr införde på Aspå figuur till Håkensta och Löten som draga till 12 laß ängh och littera N demonstrerar innan på arket
Scala ulnarum1 D.v.s. Vthsäde
2 D.v.s. Äng