C1: 25


(Rubrik:) Kiula sochn.

                                                                                     
            Notarum Explicatio
                                                                                              
G.      Kiulestadh ähr ett skatte-
            hemman                                                         8 öresla<n>d     
H.        Vthsäde thet ena åhret                                    14 3/4 tunnor   
I.          Vthsäde det andra åhret                                 13 3/8 tunnor   
K.        Haffwerlandh til samma åhr                             1 5/8 tunnor  
L.         Hårdewåls höö aff slåtterhagen                      25 las
            Kiula Långh engh folio <...>1                           11 las
NB.      Denne by brukar 2 vthfiellar i Aspestadh
B.         Vthsäde thet ena åhret aff Swart becken         3 1/2 tunna
E.          Vthsäde det andra åhret                                 1/2 tunna

             Til denne by fins fiske watn gan-
             ska litet j siön Brenningen.     


(Karttext:)

Här möter Jältestadh.
Swart mylla.
Koohage med små ene buskar
Har2 möter Kiulabyn.
Swart mylla.
Här möter Aspestadh.   


1 Alternativ sidangivelse (15) tillagd i blyerts ms
2 D.v.s. Här