C1: 26


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
M.      Jältestadh ähr 3 hem-
             man tilhopa, skattar <...>     
N.        Vthsäde thet ena åhret                                18 tunnor   
O.        Vthsäde thet andra åhret                             20 tunnor   
P.         Hårde wåls höö aff lille engen                      4 1/2 las
Q.        Hårde wåls höö aff slåtterhagen                  1 1/2 las
            Kiula långhengh folio <...>1                         29 las

            Till denne by ähr fiskewatn något litet
            i siön Brenningen.


            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Östre gården ähr frelße vnder Star-
            enge, haar i byemåhl 27 alnar bred åker.   
N.        Vthsäde thet ena åhret                                7 3/4 tunna
O.        Vthsäde thet andra åhret                             8 3/4 tunnor
R.         Een haffver täppa vptagen aff koohagarna  1/2 tunna
            Denne gården brukar 2 crone tegar
            j Blacksta, folio <...>
P.         Hårde wåls höö aff lille engen
Q.        Hårde wåls höö aff slåtter hagen          }     15 laß 
            Höö aff Kiula långengh   hårwål
                                                  staar

2.         Den andre gården ähr crone                        3 öre, 1 ortugland3
N.        Vthsäde thet ena åhret                                5 1/8 tunna
O.        Vthsäde det andra åhret                              5 5/8 tunna
S.         En haffwer täppa vptägen4 aff koohagarna  5/8 tunna
P.         Hårdwåls höö aff lille engen
Q.        Hårde wåls höö aff slåtterhagen           }     10 laß 
            Höö aff Kiula långengh    hårdwål
                                                   star

3.         Den tredie gården ähr frelße vnder
           
Sunnerby, haar i byemåhl 17 1/2 aln.
N.        Vthsäde thet ena åhret                                5 1/8 tunna
O.        Vthsäde det andra åhret                              5 5/8 tunnor
T.         Een haffwer täppa                                      5/8 tunna
P.         Hårde wåls höö aff lille engen
Q.        Hårde wåls höö aff slåtterhagen           }     10 laß
            Höö aff Kiula långhengh  hårdwål
                                                  staar


(Karttext:)

På denne sidan möter Kiulabyn.
Här möter Kiula långengh.
Swart mylla.
Swart mylla
Moo iordh.
Swagh iordh.
Koohagar full medh små enebuskar
Här möter Yterstadh.
Swart mylla.
Här möter Kiulestadh.
Scala ulnarum.                     


1 Alternativ sidangivelse (14) tillagd i blyerts ms
2 Alternativ sidangivelse (19) tillagd i blyerts ms
3 D.v.s. örtugland
4 D.v.s. upptagen