C1: 27


(Rubrik:) Kiula sochn.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
W.     Blackstadh ähr 2 hem-
            man til hoopa, skattar <...>     
V.        Vthsäde thet ena åhret j Norregerdet           20 2/3 tunnor   
X.        Vthsäde thet andra åhret j Aspesta gerdet    18 3/8 tunnor   
Y.        Hårdewals höö aff Blacksta hagen               24 las
            Kiula långh engh folio                                  8 las

            Jngen skogh, mulebet eller annat effter
            jnstructionen, vthan sådant måste dhe aff
            androm leija.

4.         Norre gården ähr crono, skattar                  5 ortugland
V.        Vthsäde thet ena åhret j Nårregerdet            6 3/4 tunna   
X.        Vthsäde thet andra åhret j Aspesta gerdet    6 1/8 tunna      
Z.         Till samma åhr en liten wreet                       1/2 tunna
Y.        Hårdewals höö aff Blacksta hagen               8 laß
            Höö aff Kiula långhengh                              3 laß
            Ähr och grant achtandes at 2 tegar ähro
            crono gården för långh tidh sedan ifrån-
            kompna och vnder östre gården i Jältestadh
            bergas och ingen weet på hwadh sätt the ähro
            cronan vndangågne. Samma tegar note-
            ras medh littera å i begges gärderar             1 1/2 tunna

5.         Söder gården ähr frelße vnder Bergz-
            hammar, skattar <...>   
V.        Vthsäde thet ena åhret j Nårregerdet           13 1/4 tunna   
X.        Vthsäde thet andra åhret                             12 1/4 tunna      
å.         Til samma åhr en liten wreet                         1/2 tunna
Y.        Hårdewåls höö aff Blacksta hagen               16 laß
            Höö aff Kiula långhengh                              5 laß


(Karttext:)

Här möter Yterstadh.
Sandhiordh
Här möter Aspestadh.
Sandhiordh.
Sandhiordh.