C1: 28-29


(Rubrik:) Östre Rekarne.        Kiula sochn.

                                                                                     
            Generalis Explicatio
         
      Notarum
                                                                                              
A.      Kiula byn ähro 6 hem-
            man alle till hoopa, skattar <...>     
B.        Vthsäde thet ena åhret j Kyrkio gerdet         57 1/4 tunnor   
C.        Vthsäde till samma åhr j Långbrowretn        10 1/4 tunnor   
D.        Till samma åhr i Ååß wretn                          2 1/2 tunna
E.         Vthsäde thet andra åhret j Östregerdet        52 1/2 tunna
F.         Vthsäde til samme åhr j Torpare wretn         8 1/2 tunna
G.1       Hårdwals höö aff Långengen, folio 302        128 las
H.        Star höö aff Kiula kierr medh små aal skog  128 las
I.          Staar höö aff Dyengen                                 50 las
K.        Dyan ähr mächta sanch och brukas
            til mulebeet, specificerad folio <...>3       
L.         Löten ähr och någodt sanch, brukas
            och til mulebeet.

            Till denne by ähr fiskewatn någodt litet
            i Kaafielen4, mulebedt tämmerligh skiön.

1.         Östre gården ähr crone, skattar <...>
B.        Vthsäde thet ena åhret j Kyrkiogierdet
C.        Vthsäde til samma åhr aff både the andra  } 11 2/3 tunna
            gerderna tillhoopa
E.         Vthsäde thet andra åhret j Östergerdet
            och Torpare wretn                                   } 10 1/6 tunna
G.        Hårdewåls höö aff Långengen fol. 305
H.        Star höö aff Kiula kierr ther samme städes } 51 laß
            och Dyengen
1.         En betes hage til denne gården
2.         Een koohage som denne gården råder
            tillika medh den tredie gården vtij.

2.         Den andre gården ähr crone, skattar <...>
B.        Vthsäde thet ena åhret j Kyrkiogierdet
C.        Vthsäde til samme åhr aff både the andre  } 11 2/3 tunna
            gerderna tillhoopa
E.         Vthsäde det andra åhret j Östre gerdet
            och Torppare wreetn                               } 10 1/6 tunna
G.        Hårdwåls höö aff Långengen
H.        Star höö aff Kiula kier                              } 51 laß
            och Dyengen
3.         Een betes hage till denne gården.

3.         Den tredie gården ähr crone
            och ähr lijka i åker och engh medh een aff
            dhe andre crono gårdarne.
            En betes hage til denne gården
2.         Koohagen råder denne gården lijka vtij
            medh Östre gården
4.         Slåterhagen lyder till alle cronogår-
            darne tillika                                                 11 las      
I.          NB    Starr höö till Hikarijo crone gårdh
            aff Dyengen                                                8 1/2 las4.       Lille Kiula ähr frelsze vnder <...>
B.        Vthsäde thet ena åhret i Kyrkiogierdet
C.        Vthsäde till samme åhr aff både the andre } 11 2/3 tunna
            gerden tillhoopa
E.         Vthsäde thet andra åhret i Östergerdet och
            Torppare wretn                                          10 1/6 tunna
G.        Hårdewåls höö aff Långengen
H.        Star höö aff Kiula kier                              } 51 laß
I.          Star höö aff  Dyengen
5.         Een betes hage till denne gården

5.         Millangården ähr frelsze vnder
            Starenge, ähr lijka i ägor med numero 4
8.         Een betes hage til samme gårdh.

6.         Nedre gården ähr frelsze vnder
            Bergz hammar, skattar <...>
            Denne och Millangården ähro lika j åker
            och engh medh Lille Kiula.
6.         Een betes hage till denne gårdh
7.         Vthi denne slåtterhage råder alle frel-
            segårdarne tillijka                                        11 las

            Notandum Deße 3 cronegårder och 3 frelsegårder
                             ähra alla lyka stora vtij åker och engh.


100.   Böle ähr 1 cronehemman, belägit
            in om Kiula byes rådskildnad.
101.     Vtsäde det ena åhret                                   4 5/8 tunnor  
102.     Vtsäde det andra åhret                                3 1/2 tunna
            Een engiefiell affrijtatt fol. 326                      2 1/2 laß
            och fins der litera H signerat.

103.     Tingzstugun.


(Karttext:)

Här möter Jäder sochn.
Obrukad
Swart mylla.
På denne platzen ähr Östertorp belägit, hwilket igenfins folio 31.
Här möter Wästertorp.
Swart mylla.
Här kommer mulebetn hwilket kallas Dyan
Swart mylla.
Ene buskar och små gran skogh
Dyengen.
Sand åås
Här möter Långengen
Backstugu
Kiula kyrkia
Ler iordh.
Sand iordh
Sandh mylla
Här möter Wijby
Rätte platz
Sandh iordh
Sandh mylla.
Ler iordh.
Swartmylla.
Sandhmoo.
Sandh iordh.
Sandhiordh.
Sandmylla.
Här möter Jältestadh.
Jäger backan tager widh
Här möter Yterstadh.1 Klammer runt G och H med uppgiften folio 30 i vänstermarginalen, antagligen skrivet av annan hand ms 
2  30 antagligen skrivet av annan hand  
3 24 tillagt med blyerts, sidan i fråga är snarare nr 32
4 D.v.s. Kafjärden?
5 30 tillagt med blyerts
6 32 tillagt med blyerts