C1: 30-31


(Rubrik:) Östre Rekarne.        Kiula sochn.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
M.     Östertorp ähr 2 hemman
            tilhoopa, skattar <...>
            och ähr belägit på Kiulabyns ägor folio <...>
            på then platzn noterat medh littera N            
O.        Vthsäde thet ena åhret til både gårdarne      7 1/2 tunnor   
P.         Vthsäde det andra åhret                              5 2/3 tunnor   
Q.        Een liten åker tappa1 til samme åhr fol. <...>   5/8 tunna
R.         Höö aff Långh engen     hård wål  
                                                 star                     } 20 laß
S.         Höö aff renor och lindor                              4 las
T.         Een liten slåtter täppa folio                          1 las
V.        Höö aff Lille engen                                      4 tunnor

            Specialis Explicatio
                                                                                              
            Denne gården ähr crone, skattar                 1 1/2 öresland   
O.        Vthsäde thet ena åhret                                3 3/4 tunna
P.         Vthsäde thet andra åhret                             2 7/8 tunna
            Höö aff Långengen både medh hårdwall och star
V.        Hårdwåls höö aff Lille engen                       2 las
            Höö aff renor och lindor                             2 las
X.        Een liten slåtter täppa til denne gårdh           1/2 las

            Den andre gården ähr frelsze vnder <...>
            och ähr lijka j åcker och engh medh crone gården,
            gården ähr öde och jorden brukas till Västertorp
Y.        Een slåtter hage til samme gårdh                  3 las


(Karttext)

Kiula byens äng till föregående afrijtning och beskrifning folio 28 och 29.2
Brenningen lacus
Aale kier, dugligit at rodthugga.
Här möter Jäder sochn.
Eekebacka
Star engh
Kiulabyn möter.
Här möter Blacksta engh.
Eeke skogh
Eekeskogh.
Hårdwal
Här möter Kiulabyn
Ene buskar
Här möter Kiulestadh
Här möter Ytersta engh
Eekeskogh
Scala ulnarum. 


1 D.v.s. täppa
2 Anmärkningen tillagd av senare hand