C1: 32


(Rubrik:) Östre Rekarne.

                                                                                     
            Generalis Explicatio Notarum
                                                                                              
A.      Wäster torp ähr 2 hem-
            man tilhoopa, på Kiula byns ägor belägit, skattar <...>
B.        Vthsäde thet ena åhret                                                     14 3/4 tunnor   
C.        Vthsäde thet andra åhret                                                  13 tunnor
D.        Hårdewåls höö aff Norengen                                           8 las
E.         Moße höö aff kierret                                                       8 las        
F.         Söderengen ähr sanch, moße höö aff samma engh           13 las        
            Höö aff renor och lindor                                                  3 las          
            Mulebeet til detta torp aff Dyaan tämmerligh schiön

            Specialis Explicatio
                                                                                              
1.         Denne gården ähr crone, skattar <...>
B.        Vthsäde thet ena åhret                                                     7 3/8 tunna   
C.        Vthsäde thet andra åhret                                                 6 1/2 tunna
D.        Höö aff Nårengen, halffparten hård och 1/2 parten moße 8 las
E.        Moße höö aff Söder engen                                              6 1/2 las        
                Höö aff renor och lindor                                              1 1/2 las

2.         Den andre gården ähr frelsze vnder <...>
B.        Vthsäde thet ena åhret                                                     7 3/8 tunna   
C.        Vthsäde thet andra åhret                                                 6 1/2 tunna
D.        Höö aff Nårre engen                                                       8 las
F.        Moße höö aff Söder engen                                              6 1/2 las        
                Höö aff renor och lindor                                              1 1/2 las
           Denne gården brukar frelße iorden j Öster-
           torp, folio <...>1
G.       Denne wretn lyder til Kiulabyn
H.       Detta kier til Bööles torp folio <...>                                  1 1/2 las


(Karttext:)

Kaafieln lacus. Fiskeligh.
Här möter Jäder sochn. Swinlunda ägor.
Kalffhage
Haffuer landh
Dyan brukas aff Kiula byen till bethesmark och till wåller sig åhrlighen, så det han medh tijden duger till engh.
Iäge backa
Ler jordh.
Kalff hage.
Swart mylla.
Leer jordh.
Jäge backa.
Wijby ägor möter.
Moo jord.
Alebuskar.
Här möter Kiulabyn.
Scala ulnarum.


1 Här 23 tillskrivet med blyerts (alternativ numrering)